بازخورد جلسه اول و پاسخ به سوالات ضمن خدمت مراقبت جسملانی عاطفی

پاسخ به سوالات ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی

با مراجعه به انتهای همین صفحه سوالات خودتان را از طریق فرم ارتباط برای ما ارسال نمایید . همکاران ما در اسرع وقت علاوه بر اینکه جواب سوال شما را برایتان ایمیل خواهند کرد برای مشاهده سایر همکاران در ادامه همین صفحه پرسش و پاسخ سوالات ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی هم خواهیم زد تا انشاالله بتواند به همکاران در سپری کردن موفقیت آمیز این جلسه کمک کند.

بازخورد فیلم های 1 تا 5 جلسه اول

بازخورد کلی جلسه اول دوره مراقبتهای عاطفی و جسمانی و روانشناختی دانش آموزان

 

افزایش ظرفیت فراگیران به عنوان تحلیل گر و تسهیل گر رفتار خود مراقبتی دانش آموزان

 

بازخورد فیلم ۱:

محورهای اصلی مباحث شامل تحول شناختی، هیجانی، اجتماعی، اخلاقی و جسمانی است.

 

بازخورد فیلم ۲:

ظرفیت های منطق صوری در سنین نوجوانی، ظرفیت های فوق العاده ای است که تا پیش از این وجود نداشته یا به درجات نازل وجود داشته و این فرصت بسیار مغتنمی است که بچه ها بتوانند دنیا را آن طور که هست و به صورت دقیق و کامل تر بشناسند بدون این که تحت تأثیر ظواهر و ویژگی های ظاهری تغییر پذیر قرار گیرند.

 

بازخورد فیلم ۳:

تحقق عمل از طریق تفکر، حجت طلبی افراطی و تمرکز بر ظاهر، جلوه های واضح خود میان بینی در دوره نوجوانی است که تحت عنوان محدودیت های تفکر صوری، پرداخته شد.

 

بازخورد فیلم ۴:

در یادگیری فعال، یاد گیرنده به طور فعالانه، جستجوگرانه و کنجکاوانه یاد می گیرد. در این جا یادگیری همسویی زیادی با مسیر تحول شناختی دارد.

 

بازخورد فیلم ۵: جلسه اول ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی

سیالی، اصالت، بدیع بودن و سدمندی ویژگی های تفکر خلاق یا واگراست. پرهیز از قضاوت، تحمل ابهام و دانش سازمان یافته سه ویژگی افراد خلاق است.