نحوه تکمیل بازخوردها و کسب نمره کامل در دوه های ضمن خدمت فرایند محور مانند مراقبت جسمانی عاطفی

راهنمای قبولی در دوره های ضمن خدمت فرایند محور

این مقاله جهت آشنایی همکاران گرامی برای موفقیت در آزمون های فرایند محور میباشد . با توجه به در حال اجرا بودن دوره ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی و روانشناختی از دانش آموزان اغلب تصاویر و مثال های موجود در این بسته از این دوره هستند ولی در کل توجه داشته باشید که این دوره یک دوره فرایند محور میباشد و این مقاله میتواند در همه دوره های فرایند محور به شما در جهت موفقیت کمک کند.

نحوه تکمیل بازخوردها و کسب نمره کامل در دوه های ضمن خدمت فرایند محور مانند مراقبت جسمانی عاطفی