سوالات نمونه بصورت تصویر برای آزمون های 4 گانه ضمن خدمت مراقبت از دانش آموزان

سوالات مراقبت جسمانی عاطفی دانش آموزان

تیم پشتیبانی سایت با جستجو در کانال ها و سایت های مختلف اقدام به گردآوری نمونه سوالات ضمن خدمت مراقبت از دانش آموزان ( سوالات ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی و روانشناختی از دانش آموزان ) کرده و تصاویر و سوالات بدست آمده را در قالب بسته هایی بصورت طبقه بندی شده به شرح زیر برای آزمون های 4 گانه مراقبت جسمانی عاطفی در اخحتیار همکاران گرامی قرار میدهد.

سوالات آزمون اول ضمن خدمت مراقبت جسمانی , عاطفی و روانشناختی

 

بسته نمونه سوال 2 : برای آزمون اول مراقبت جسمانی عاطفی