مقاله در مورد نوجوان سالم برای هشتمین جشنواره

مقاله در مورد نوجوان سالم

مقاله در مورد نوجوان سالم برای هشتمین جشنواره

نحوه اعطاي جوايز جشنواره اعلام شد.
دبيرخانه جشنواره نوجوان سالم ،‌نحوه اعطاي جوايز را اعلام نمود.
زمان بندي برگزاري جشنواره نوجوان سالم
دبيرخانه جشنواره نوجوان سالم ، تقويم اجرايي و زماني برگزاري جشنواره را اعلام نمود.
يادآوري نحوه شركت در جشنواره:
دبيرخانه جشنواره نوجوان سالم ،‌نحوه شركت در جشنواره نوجوان سالم را يادآوري نمود.
معرفي كميته هاي برتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
ادارات و کمیته های برتر آموزش و پرورش ،در زمینه پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی معرفی می شوند.
تشكيل ستاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان ، در وزارت آموزش و پرورش
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد : ستاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد.
برگزاري پنجمين جشنواره نوجوان سالم
مسابقه سراسری انشاء ،با موضوع « چگونه از خود مراقبت کنیم؟» در مدارس کشور برگزار می شود
برگزاري پنجمين جشنواره نوجوان سالم
در سال تحصیلی جدید،‌ پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم در کلیه دوره های تحصیلی برگزار می گردد